October Calendar 2019

October 3 
18:00 – VegoSMAK Cooking Class

October 5
10:30 – Divine Service (Dan Millares)
11:30 – Bible Study (Esra & Nehemiah)
13:00 – Fellowship Lunch
15:00 – Family Choir (Sjung-Dig-Frisk)

October 6
8:30 – Running Event with Breakfast (@ Skryllegården)

October 12
10:30 – Divine Service (Heber Teixeira)
11:30 – Bible Study (Esra & Nehemiah)
13:00 – Fellowship Lunch

October 19
10:30 – Divine Service (Jonathan Karlsson)
11:30 – Bible Study (Esra & Nehemiah)
13:00 – Fellowship Lunch
15:00 – Family Choir (Sjung-Dig-Frisk)

October 26
10:30 – Divine Service (Huldah Karlsson)
11:30 – Bible Study (Esra & Nehemiah)
13:00 – Fellowship Lunch

Calendar

VARJE LÖRDAG!
Kl. 10:00 Bibelstudium
Kl. 11:30 Gudstjänst
Kl. 13:00 Gemenskapslunch

Det finns program för barn och engelskspråkiga!
Adress: IOGT-NTO, Bantorget 5, Lund