Välkomna till Adventistkyrkan i Lund

Adventistkyrkan i Lund är en del av Sjundedags-adventistsamfundet i Sverige. Sjundedagsadventister önskar hjälpa människor att förstå Bibeln för att finna frihet, hälsa och hopp i Jesus.

DET HÄNDER I FEBRUARI

OBS: Läs här vad som gäller Coronarestriktionerna för Lunds Adventistkyrka.

3 februari (IOGT-NTO, Bantorget 5)
19:00 – Doktorns Råd med Fredrik Kozma: Corona och Depression

5 februari
19:00 – Onlineserien Torah: Balaam

6 februari (IOGT-NTO, Bantorget 5)
10:30 – Bibelstudium (Jesaja) (Lösenord: 1844)
12:00 – Predikan med Simon Martin (Lösenord: 1844)

12 februari
19:00 – Onlineserien Torah: Baal Peor

13 februari (IOGT-NTO, Bantorget 5)
10:00 – Bibelstudium (Jesaja) (Lösenord: 1844)
11:30 – Predikan med Jonathan Karlsson (Lösenord: 1844)
15:00 – Dophögtid (Malmö Adventkyrka, Östra Rönneholmsvägen 30, Malmö)

17 februari (IOGT-NTO, Bantorget 5)
17:00 – Depressionsåterhämtningskurs – Introduktion 1 (max 8)
18:30 – Depressionsåterhämtningskurs – Introduktion 2 (max 8)
20:00 – Depressionsåterhämtningskurs – Introduktion 3 (max 8)

19 februari
19:00 – Onlineserien Torah: The Old and New Covenant

20 februari (IOGT-NTO, Bantorget 5)
10:00 – Bibelstudium (Jesaja) (Lösenord: 1844)
11:30 – Predikan med Ethan Elaisa (Lösenord: 1844)

24 februari (IOGT-NTO, Bantorget 5)
17:00 – Depressionsåterhämtningskurs – Del 1 (max 8)

26 februari
19:00 – Onlineserien Torah: The Death and Resurrection of Moses

27 februari (IOGT-NTO, Bantorget 5)
10:00 – Bibelstudium (Jesaja) (Lösenord: 1844)
11:30 – Predikan med Benjamin Fuhr (Lösenord: 1844)

VARJE LÖRDAG!

kl. 10.30 Gudstjänstprogram
kl. 11.30 Bibelstudium
kl. 13.00 Gemenskapslunch

Det finns program för barn och engelsktalande!

Adress: IOGT-NTO, Bantorget 5, Lund

På gång!