Gudstjänst


11:30 - 12:30, 27 maj
Bantorget 5

Varje lördag kl. 11:30 firar vi gudstjänst tillsammans. Vi sjunger allsång, tar upp en frivillig kollekt, har barnberättelse och lyssnar till förkunnelsen av ordet. Nattvard firas ungefär en gång per kvartal i Adventistkyrkan. För de som önskar delta börjar vi med att tvätta varandras fötter innan vi tar del av det osyrade brödet och det ojästa vinet.

Efter varje gudstjänst brukar vi äta en gemenskapslunch tillsammans.

Alla är välkomna att delta!


På gång!

VARJE LÖRDAG!
Kl. 10:00 Bibelstudium
Kl. 11:30 Gudstjänst
Kl. 13:00 Gemenskapslunch

Det finns program för barn och engelskspråkiga!
Adress: IOGT-NTO, Bantorget 5, Lund