Gudstjänst


11:30 - 12:30, 1 april
Biskopsgatan 10

Varje lördag kl. 11:30 firar vi gudstjänst tillsammans. Vi sjunger allsång, tar upp en frivillig kollekt, har barnberättelse och lyssnar till förkunnelsen av ordet. Nattvard firas ungefär en gång per kvartal i Adventistkyrkan. För de som önskar delta börjar vi med att tvätta varandras fötter innan vi tar del av det osyrade brödet och det ojästa vinet.

Efter varje gudstjänst brukar vi äta en gemenskapslunch tillsammans.

Alla är välkomna att delta!


Följ oss på Facebook

LÖRDAGAR
Kl. 10:00 Bibelstudium
Kl. 11:30 Gudstjänst
Kl. 13:00 Gemenskapslunch

Det finns program för barn och engelskspråkiga!
Adress: För det mesta är vi på IOGT-NTO (Bantorget 5, Lund) men ibland även på EFS kapellet (Biskopsgatan 10, Lund). Se kalender för aktuell plats.