Bibelstudium


10:00 - 11:15, 30 mars
Bantorget 5

Varje lördag kl. 10:00 samlas vi för en gemensam introduktion med sång och bön. Efteråt studerar vi Bibeln i grupper. Det finns tre olika studiegrupper: svenska, engelska och en barnsabbatskola. Studiet för de vuxna är dynamiskt och interaktivt. Du uppmuntras till att delta med dina egna tankar, reflektioner och slutsatser utifrån studiet av Skriften. När det gäller ämne så följer vi ett studiehäfte som förnyas varje kvartal. Häftet trycks av Sjundedagsadventistsamfundet och är gemensamt för hela världen. Du kan ladda ned appen ”Sabbatskola” på Google Play eller App Store. Den finns även att läsa på följande länk: https://www.adventist.se/andlighet/bibelstudium/787/1

Barnsabbatskolan är för olika åldrar och utgår från ett studiematerial med lek, sång och bibelberättelser. Materialet finns att hämta här: https://www.adventist.se/info/bibelstudium-ung-familj/786/1


Följ oss på Facebook

LÖRDAGAR
Kl. 10:00 Bibelstudium
Kl. 11:30 Gudstjänst
Kl. 13:00 Gemenskapslunch

Det finns program för barn och engelskspråkiga!
Adress: För det mesta är vi på IOGT-NTO (Bantorget 5, Lund) men ibland även på EFS kapellet (Biskopsgatan 10, Lund). Se kalender för aktuell plats.